Apie LJD2010

Kodėl Lietuvos jaunimo dienos?

Lietuvos jaunimo dienos – ambicingas pavadinimas, nes į šį susitikima tikrai nesusirinks visas Lietuvos jaunimas. Jo bus virš 6000 jaunų tikinčių žmonių.

Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus ir yra skirtos tikinčiam, krikščioniškam ir ieškančiam jaunimui – yra atviras visiems jauniems žmonėms. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis jaunimo susitikimas, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste.

Jaunimo dienų istorija

Jaunimo dienos buvo inicijuotos popiežiaus Jono Pauliaus II. 1984 –aisiais metais popiežius pakvietė jaunus žmones iš viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susitikimas sulaukė didelio pasisekimo – susirinko daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių. Popiežius nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje. Jau 1985 metais pasaulio jaunimo dienos buvo paskelbtas reguliariu renginiu. Jos minimos kiekvienų metų Verbų sekmadienį, o kas trečius metus sukviečia visą pasaulio jaunimą į tarptautinį susitikimą.

Praėjusios Pasaulio jaunimo dienos buvo 2008 metų liepą Sidnėjuje, Australijoje. 2011 metais jos vyks Madride, Ispanijoje.

Lietuvos jaunimo dienų ištakomis galima laikyti susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II 1993 09 06 Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Šį susitikimą jis pradėjo sakydamas „Kaip aš troškau šio susitikimo!“

Lietuvos jaunimo dienos buvo pradėtos rengti kaip pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms. Pirmosios LJD vyko 1997 metų vasarą. Tai buvo piligriminis žygis į Trakus.

2000 metais vykusios Lietuvos jaunimo dienos „Tarp dangaus ir žemės“ surinko apie 4000 jaunų žmonių. Šios LJD buvo ne tik pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienom Romoje, bet ir didelis, džiaugsmingas susitikimas jaunų žmonių, kurie negalėjo vykti į tarptautinį susitikimą Italijoje.

2004 metais Lietuvos jaunimo dienos jau įgavusios tradiciją prasidėjo Šiauliuose ir pasibaigė prie Kryžių kalno. Susirinkę arti 5000 jaunų žmonių gilinosi ir dalinosi savo tikėjimu atsiliepdami į temą „Negaliu tylėti“.

2007 metais Lietuvos jaunimo dienos „Drąsos! Tai aš” sukvietė virš 6000 jaunų žmonių į Klaipėdą. Šios dienos buvo ypatingos: pirmą kartą vyko nuolatinė adoracija, kuri tęsėsi 40 valandų – kiekviena valanda turėjo atskirą intenciją už jaunus žmones. Atidarymas vyko ne vienoje vietoje, o 4 parapijose, kurios visus metus ruošėsi LJD dalyvių priėmimui. Pirmą kartą apie 1000 dalyvių nakvojo šeimose. Pirmos dienos programos vakare pirmą kartą vyko krikščioniškos muzikos koncertas, kuriame grojo muzikantai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Pirmą kartą LJD turėjo savo globėją – Šv. Teresėlė, kuri „pati atvyko“ – jos relikvijos buvo atvežtos Susitaikinimo pamaldoms bei Šventoms Mišioms. Praėjusias ir vykstančias LJD pirmą kartą „sujungė“ dviratininkų žygis iš praėjusių LJD vietos – Šiaulių Kryžių kalno iki Klaipėdos vasaros estrados. Pasiruošimo metu jaunimo grupės rašė laišką popiežiui, kuris LJD metu įteiktas nuncijui prašant perduoti šį laišką asmeniškai popiežiui Benediktui XVI.

V Lietuvos jaunimo dienos vyks Panevėžyje paskutinį 2010 metų birželio savaitgalį.